Revolution Slider Error: Slider with alias slider3 not found.

Flytteprosjekter

Prosjektstyring

Prosjekt er en nyttig arbeidsmetode som systematisk definerer mål, omfang, ressurser og ansvarsfordeling. Et godt organisert prosjekt ivaretar risikofaktorer som kvalitet, kostnad, tidsbruk og tidsfrist.

Intégra kan håndtere prosjektet i sin helhet eller være en operativ medarbeider der det er behov. Vi har den utenforståendes blikk og er en nøytral brikke overfor prosjektets deltakere.

Fra etablering av et prosjektarbeid er vårt fokus forankring, organisering og tydelig kommunikasjon med alle involverte. I gjennomføringen søker vi å legge til rette for effektivt arbeid og å unngå konflikt med øvrige viktige oppgaver.

Flytteprosjekt

Planlegging og gjennomføring av flytting innebærer gjerne muligheten for et løft og en positiv endring både for bedriften og den enkelte medarbeider. Ofte er flytteprosjektet del av en større plan. Det kan være ønske om nye samarbeidspartnere/leverandører, bedre arbeidsforhold eller miljø. Man legger sannsynligvis listen høyt for at de nye lokalene skal bli optimale. Sikkerhet og kvalitet er viktig.

Referanser flytteprosjekter: (pil videre til neste referanse)

  • logo_elkemElkem AS flyttet sitt hovedkontor med 120 medarbeidere til nye lokaler juni 2014. Intégra var engasjert gjennom planlegging og gjennomføring, og ivaretok utarbeidelse og oppfølging av fremdriftsplan.Intégra bidro også i anskaffelse, kontraktsinngåelse og oppfølging av enkelte samarbeidspartnere/leverandører, samt koordinering i forbindelse med ferdigstillelse av våre lokaler. Intégra har vært viktig bidragsyter for at flyttingen ble en suksess. Cecile Halvorsen har både bred og dyp erfaring som gjør at feil og forsinkelser unngås.
  • bassoe_logo_litenVi benyttet Intégra v/Cecilie Halvorsen i forbindelse med at vi flyttet til nye lokaler i 2010. Slik vår virksomhet er skrudd sammen var det viktig å få hjelp fra noen som vet hvordan en slik flytteprosess foregår og hvilke elementer som skal på plass. Vi hadde relativt kort tidshorisont, mange aktører å forholde seg til og full virksomhet til flyttedagen samt at det var viktig for oss at alle funksjoner var på plass og fungerte første dagen. Intégra var en god bidragsyter til at dette gikk etter planen.  Intégra bidro også til lønnsomme leverandøravtaler.