Revolution Slider Error: Slider with alias slider2 not found.

Endringsprosesser

Endring og medarbeiderutvikling

Intégra bidrar og tilrettelegger slik at din bedrift kan holde fokus på kjernevirksomheten. Intégra vil være en utførende ressurs og sparringpartner gjennom prosessen til endringen er godt implementert.

Målet med endringer er forbedring. Forbedring er ressurskrevende både for deg som leder og for dine medarbeidere. En tydelig målsetning, god forankring internt, strukturert plan og god kommunikasjon er noen viktige elementer og suksessfaktorer.

Optimal utnyttelse av medarbeiderens egenskaper og potensial gir økt lønnsomhet og trivsel. Ved å jobbe med den enkeltes egenskaper opp mot arbeidsoppgaver og bedriftens mål, kan enkle grep gi gode resultater.

I tillegg til å jobbe med videreutvikling av eksisterende medarbeidere, tilbyr Intégra identifisering og rekruttering av nye medarbeidere. Gjennom erfaring, systematisk arbeidsform og bruk av anerkjent analyseverktøy, kvalitetssikrer vi ansettelsen.

Referanse

  • Skiltforum har siden 2010 vært i en omfattende endringsprosess med store utfordringer. Da den startet opp involverte vi Intégra for avdekking og definering av hvilke mål og hvilke rammer vi skulle jobbe med. Vi arbeidet med tydeliggjøring av mål og planer for videreutvikling innen salg/marked og produksjon. Det gikk også mye på hvordan personer representerer forskjellige kvaliteter, og arbeidet med å avdekke disse ga oss god informasjon for hvordan vi bedre kunne utnytte den enkeltes ressurser. Veiledning, oppfølging og interesse for oppgaven har vært meget god og inspirerende, og vi har hatt stor nytte av arbeidet og kontakten med Cecilie Halvorsen gjennom hele denne prosessen. Jeg kan fullt ut anbefale Intégra videre.skiltforum_logo_liten