Revolution Slider Error: Slider with alias slider4 not found.

Administrative tjenester

Administrasjon

Lønnsomhet måles ikke i kvalitetssikring, struktur og driftsavtaler, men de er elementer som bidrar til lønnsomhet når de virker. Intégra legger til rette slik at det er mulig å få disse tingene på plass uten å gå på akkord med budsjettmål eller døgnets tilgjengelige timer.

Intégra hjelper til med:

Referanse administrasjon

  • Screenshot 2014-05-02 13.46.13Cecilie Halvorsen, Intégra har vært engasjert hos oss ifm videreutvikling innen deler av vårt kvalitetssystem, grensesnitt mot andre kvalitetsområder og tydeliggjøring av våre rutiner. Vi ønsket å få innspill fra en ekstern ressurs som samtidig hadde kunnskap om vår virksomhet og opplever at Intégra har vært en kyndig og god bidragsyter i dette arbeidet.